Contact us

Contact us about anything related to our company or services.
We'll do our best to get back to you as soon as possible.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAKE
29/17 Đường Liên Xã Thị Trấn Thới Tam Thôn, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn
Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam
+84 0909 691 247
business@thake.vn
Google Maps